Firhøjskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Formål
 
Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed. Skolebiblioteket understøtter folkeskolens formål og medvirker til at fremme elevernes personlige udvikling ved at øge deres lære- og læselyst.

Eleverne skal have mulighed for at indsamle, bearbejde og præsentere eller formidle forskellige former for informationer.

Skolebiblioteket bidrager til skolens udvikling ved at formidle relevante  informationer.

 

Generel information
 
Skolebiblioteket er dagligt åbent i det meste af undervisningstiden og i frikvarterer og benyttes af elever og lærere.

  

Skolebiblioteket er indrettet med tre gruppearbejdsborde samt to afdelinger henholdsvis for de yngste og de ældste. Desuden er der en edb-ø med netopkoblede arbejdspladser.

 

Til hver klasse er der ugentligt afsat en lektion på biblioteket, hvor klassen kommer for at låne bøger til undervisningsbrug og/eller fritidslæsning.

 

I løbet af skoleåret tilrettelægges mindre undervisningsforløb om brug af biblioteket i enkelte klasser. Eksempelvis er der biblioteks-uge for 0. klasse, hvor børnene stimuleres med højtlæsning og musikalske aktiviteter. Der arrangeres endvidere forfatterbesøg, hvor kendte børnebogsforfattere kommer på besøg og fortæller om deres bøger.

 

Bibliotekets bøger kan lånes i op til en  måned.  Taskebøger dog i et år.

 

Det er muligt at låne bøger til læsning i løbet af sommerferien.

 

Nye bøger indkøbes på baggrund af anmeldelser af bibliotekarer i Kalundborg Kommune.

 

Ønsker om bøger, som ikke haves på biblioteket, bestilles fra CFU-Sjælland eller evt. andre af kommunens skoler.

 

 

I ELEVINTRA kan man på elevens egen side se elevens udlånsstatus og få direkte adgang til skolens bogbase:E

ElevWeb

Via Internettet er der adgang til skolebibliotekets bogbase på følgende måde: www.dantek.dk

 

Klik herefter:

 • Produkter 
 • Referencer (i venstre spalte nederst)
 • Vælg Kalundborg Kommune
 • Vælg Firhøjskolen
 • Klik på login
 • Vælg UNI-login
 • Login

Husk at gemme siden under foretrukne/favoritter

 

På skolebiblioteket kan eleverne:    

 

 • Låne taskebøger.
 • Låne bøger til emner, opgaver og projekter i forbindelse med undervisningen. 
 • Låne bøger til fritidslæsning.
 • Søge information og oplysning i opslagsværker, interne og eksterne elektroniske databaser og via internettet.
 • Få råd og vejledning i søgning i databaser og kataloger.
 • Få råd og vejledning ved valg af bøger til opgaveløsning og fritidslæsning og meget mere.

Udlånsregler

 
 
 • Alle udlån registreres elektronisk via stregkoder, idet alle materialer og alle elever får tildelt en stregkode.
 • Den normale udlånstid for almindelige bøger og materialer er en måned, med mulighed for forlængelse.
 • Antal af lånte bøger er i princippet ubegrænset. I de mindste klasser vælger klasselæreren som regel et antal.
 • Hvis skolebiblioteket ikke har en bestemt bog, har vi mulighed for at låne den hos andre skoler i kommunen.
 • Ved at gøre alle lån på skolebiblioteket til personlige lån, søges eleverne ansvarliggjorte for lånte materialer. Bortkomne materialer skal erstattes.
 • Lærere har de samme lånemuligheder som elever, dog 2 måneders lånetid. Men derudover skaffer skolebiblioteket også relevant pædagogisk litteratur samt materialer til undervisningen fra  andre samlinger