Firhøjskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Faktuelle oplysninger

Antal elever

  • Opgørelse over antallet af elever på skolen:
    Samlet elevtal pr. 01.08.2018:  214 elever
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal 
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlig klassekvotienter pr. 16-05-2013 udregnet efter elevgruppe:

Indskolingen                            19,8 elev pr. klasse

Mellemtrinnet                           16,4 elev pr. klasse

Udskolingen                             13,8 elev pr. klasse 

 

Karaktergennemsnit

Læs Firhøjskolens gennemsnitskarakterer her.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Undervisningsministeriets database

Antal elever pr. pc

Skolen råder over 68 pc'er og 12 ipads.

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 16-05-2013 er 29

    Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  
    Skolens personale