Firhøjskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

 

Skolen er renoveret og udbygget i de senere år hvad angår administrationsbygningen samt faglokalerne håndarbejde, billedkunst og sløjd og de klasselokaler, hvor de yngste elever har klasselokale. Biblioteket er ligeledes renoveret i forbindelse med at det ophørte med at være folkebibliotek.

 

Fysiklokalet blev renoveret i løbet af sommerferien 2006 og blev taget i brug ved starten af skoleåret 2006/2007 og i sommeren 2010 blev vores håndarbejdslokale ombygget, således at det om eftermiddagen kan huse vores SFOII. 

 

I efteråret 2012 fik vi indrettet en nyt natur/teknik-lokale og hen over sommeren 2013 skal vores skolekøkken total renoveres. 

 

Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk

Elevernes skolemøbler

Vi har påbegyndt en udskiftning af elevmøbler og indtil videre har det resulteret i at eleverne på 7. - 9. klassetrin har fået nye møbler.

Ved valget af møbler har eleverne været involveret i udvælgelsen og vi har prioriteret at stolene skulle være justerbare i højden og ligeledes skulle bordene kunne justeres på en nem måde.

I skoleåret 2007/2008 var der indkøb af møbler til børnehaveklassen og efterfølgende vil det være 6. klasse og nedefter, som der indkøbes nye møbler til. 

Skolevejens trafiksikkerhed

Om morgenen er der megen traffik på parkeringspladsen ved skolen. Dette er søgt afhjulpet ved at de holdende biler kører længere frem i båsene samt at nogle parkeringspladser er forbeholdt forældre der skal sætte deres børn af.

Der er dagligt skolepatrulje, som tager vare på at eleverne kommer sikkert over vejen. Der er ligeledes opsat blink for at advare trafikken.