Firhøjskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

 • ikon
  Lisbeth Thaulow den 10-04-2018
  Skolemad
  Fra og med uge 16 leveres der kun bestilte sandwich og lune retter til Firhøjskolen om fredagen. Nykøbing cafeteria der står for leveringen af mad har for få ordre mandag til torsdag, og stopper derfor med udbringning af mad disses dage.

  Husk der kan bestilles mad til hver fredag.
  Mvh
  Lisbeth Thaulow
 • ikon
  Lisbeth Thaulow den 05-03-2018
  Orientering om trivselsmåling 2018
  Kære forældre.
  Tidligere på året meldte Undervisningsministeriet ud, at trivselsmålingerne i folkeskolen er blevet sat i bero af hensyn til, at indsamlingen og anvendelsen af data skulle belyses nærmere. Nu er det besluttet, at trivselsmålingen for folkeskolerne sættes i gang. Skolerne skal gennemføre trivselsmålingen i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018.

  Undervisningsministeren har nu besluttet at give elever i folkeskolen mulighed for at svare anonymt ved dette års trivselsmåling. Når målingen for folkeskolerne sættes i gang igen, vil elever i folkeskolen derfor som noget nyt få mulighed for at besvare spørgsmålene i trivselsmålingen anonymt på papir og uden at angive deres personnummer. På den måde vil elevens besvarelse hverken hos kommuner eller i Undervisningsministeriet blive opbevaret, så den kan henføres til en specifik elev. Muligheden er et tilbud, som blandt andet kan vælges af elever og forældre, som er utrygge ved at gennemføre trivselsmålingen elektronisk.  Det kræver et aktivt tilvalg fra elev og forældres side at besvare spørgeskemaet anonymt.
  Såfremt jeres barn ikke skal deltage i den elektroniske trivselsmåling, vil jeg bede jer forældre om at henvede jer til jeres klasselærer på skift og bede om papirformen.
  Klasselærere vil melde ud, hvornår trivlsesmålingen foretages i barnets klasse.
  Med venlig hilsen
  Lisbeth Thaulow 
 • ikon
  Lisbeth Thaulow den 28-01-2018
  Mobilfri skole.
  Kære elever og forældre.

  Udmøntning vedrørende håndtering af mobiltelefoner på Firhøjskolen.
  Skolebestyrelsen har vedtaget følgende efter ønske fra skolens personale:
  Fra og med d. 29. januar 2018 er Firhøjskolen mobilfri. Mobiltelefonerne fra 0. - 9. klasse indsamles fra starten af dagen og bliver låst ind i et skab. Efter sidste lektion udleveres de til eleverne igen. Denne ordning fungerer fint fra 0. - 5. klasse, og nu indføres den altså for alle elever på Firhøjskolen. Skal mobiltelefonen anvendes i forbindelse med undervisning, er det den enkelte lærer der tillader bruges i undervisningslektionen.
  Vores mål er at styrke og støtte op om den faglige og sociale læring, og derigennem styrke fællesskabet.
  Vi opfordrer til, at alle aftaler med jeres barn, indgås før skoledagen begynder. Har I en vigtig besked til jeres barn, kan den ringes ind til skolen.
  Denne ordning evalueres på det sidste skolebestyrelsesmøde i juni 2018.

Besøg af Cato Thau-Jensen for 2.+3. kl.